Business is booming.

வவுனியா நகருக்கு அண்மையில் ஓர் அத்துப்பட்டி கிராமமா? பல வருடமாக போராடும்…

வவுனியாவில் பல வருடகாலமாக குடிநீருக்காகவும் அத்தியாவசிய தேவைக்காகவும் போராடிக்கொண்டிருக்கிறது ஒரு கிராமம் இது…